Taxi opleiding Zwanenburg, Taxi opleiding Amsterdam, Taxi opleiding Zaandam,Taxi opleiding Leiden, Taxi opleiding Den Haag, opleiding, taxi opleiding, taxi rijschool Mahes, taxi lessen, taxi driving school mahes, taxi opleidingen,taxi  sociale vaardigheden, taxi ondernemer, vrijebaancursus, stratenkennis, taxi examen, taxi Zwanenburg,  sociale vaardigheden, taxi ondernemer, vrijebaancursus, stratenkennis, taxi examen, taxi Zwanenburg
Taxiopleiding Mahes
FWT Homepage Translator
Taxi opleiding
Taxipas / chauffeurspas
Om de kwaliteit van de taxibranche te waarborgen, heeft het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat in overleg met de
taxibranche per 1 juli 2004 een verplicht examen voor
taxichauffeurs ingevoerd. Met het succesvol afronden van dit
examen wordt een taxipas verkregen.
Een professionele beroepshouding, een gedegen stratenkennis en
sociale vaardigheden zijn belangrijke persoonseigenschappen die
worden getoetst in de taxi-examens.
Taxipas Amsterdam
Rijschool Mahes biedt de mogelijkheid om deze taxipas te behalen. De opleiding hiervoor bestaat uit een theorie- en een
praktijkgedeelte. Tijdens de theorielessen komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
· Administratie
· Ritvoorbereiding
· Verkeerswetgeving
· Klantgerichtheid
· Optreden bij verkeersongevallen
· Handelen bij agressie
· Afhandelen van klachten
· Route en rijtijden
· Topografische kennis van Nederland
Trambaanontheffing
Taxichauffeurs, die in de Gemeente Amsterdam gebruik willen maken van de vrije tram- en busbanen, moeten in het bezit zijn van een ontheffing. Voor het aanvragen van de ontheffing moet een chauffeur een aantal documenten overleggen, één daarvan is een CCV Diploma 'Medegebruik vrije tram- en busbanen Gemeente Amsterdam.
Om in aanmerking te komen voor een trambaanontheffing moet u een opleiding volgen bij een erkende taxi opleider in de gemeente Amsterdam zoals bij Rijschool Mahes. U moet slagen voor twee examens: een theorie- en een praktijkexamen. Met onze erkende instructeurs bent u bij het juiste adres voor het zo vlot mogelijk behalen van uw trambaanontheffing.
Het theorie-examen bij het CBR wordt afgenomen door middel van een veertigtal meerkeuze vragen waarvan tenminste 32 goed moeten worden beantwoord. Het praktijkexamen bestaat uit het rijden van twee routeopdrachten, gegeven door de examinator, waarvan er één met behulp van het navigatiesysteem en één route zonder navigatiesysteem wordt gereden

Bel : 020-6836815/06-25312117/06-14792950
Copyright © 2016 by "Ntjan"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@rijschoolmahes.nl